Патент на изобретение

На технологические решения в основе СБК получен патент. Автор изобретения: генеральный директор АО«СБК» А.Е. Мезин.